OM OSS

Petalax skola ligger i Petalax i Malax kommun.

Petalax skola, som togs i bruk 1977 (helrenovering 2010), ligger centralt men ändå mitt i naturen, vilket ger goda möjligheter till samhälls-, miljö- och naturstudier.

Skolan verkar i ett så gott som fullständigt enspråkigt svenskt samhälle, varför undervisningen i finska bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Skolan har gemensamma skolskjutsar med Högstadiet i Petalax och Gymnasiet i Petalax, vilket till en del styr skolans verksamhet och planering.

Vi har en fin och stor skolgård som bjuder på oändliga möjligheter till lek och aktiviteter. En egen grusplan som vintertid fungerar som skridskobana. Gungor, klätterställning, aktivitetspark med bollbur, lekstugor, sandlåda och rutschbana finns på gården.

Välkommen hit och bekanta dig med vår skola!